Ing. Antonín Macháček

Pod stanicí 603/25, 102 00 Praha 10

T. 281 017 661, M. 602 858 508

E: antonin.machacek@iol.cz

posudky

  • statické a stavebnětechnické posudky konstrukcí a pozemních staveb
  • posudky a autorizace projektů pozemních staveb

projekční práce

  • návrhy rekonstrukcí a sanací budov
  • projekty pozemních staveb

stavební dozory

zástupy

  • výkon funkce odpovědného zástupce stavební firmy pro možnost získání oprávnění na provádění a odstraňování pozemních staveb

Provádění výkonu funkce odpovědného zástupce podle § 11 živnostenského zákona pro před-mět podnikání „Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odst-raňování“ Níže vypsány některé ze zastupovaných firem.

reference

veškeré reference jsou za posledních osm let z

mé dvacetileté praxe

Statické posudky a návrhy rekonstrukcí

Statika pozemních staveb

Stavebnětechnické posudky

Projekty novostaveb a sanací pozemních staveb

Zastupování stavebních firem

Stavební dozory

copyright © Ing. Antonín Macháček, website by JanAltonDesign, 2010